Glen Wood Whisky Club

Member 222

 

 

Välkommen till Glen Wood Whisky Club

 

Glen Wood Whisky Club är en ideell förening vars ändamål är att sprida intresset för whisky i allmänhet och singelmalt

i synnerhet, samt verka för en god och måttfull dryckessed. Vi vill ge våra medlemmar ökade kunskaper om whisky,

stimulera dem till att prova nya sorter. Verksamheten  bedrivs i form av provningar, föredrag och erfarenhetsöverföring

mellan medlemmar.